Logo   
Small Bore Target Rifles
54.30 Series

54.30 in stock 1914 walnut

Item No.: 014138

54.30 in stock 1907 Walnut

Item No.: 014059

54.30 in stock BR-50 Walnut

Item No.: 014182

54.30 in stock BLACK PRECISE WALNUT

Item No.: 014970

54.30 in stock 1918 Aluminum Precise BENCHREST Walnut

Item No.: 015576

 
2013 Series

2013/690 with stock 2018 ALU Precise

Item No.: 010862

 
1913 Series

1913 in stock 1918 aluminium Precise - Left hand version

Item No.: 010864

1913A in stock 1918 ALU BENCHREST Precise

Item No.: 011411

Item No.: 015059

 
1907 Series

1907 with stock 1918 ALU Precise

Item No.: 010859

1907 in stock 1918 Aluminum Precise Left hand version

Item No.: 010860

1907 Small Bore Target Rifle

Item No.: 000123

1907 Small Bore Target Rifle - Left hand version

Item No.: 000139

1907 in stock 1914 Walnut

Item No.: 011905

 
1903 Series

1903 Target small bore rifle

Item No.: 000271

1903 Target small bore rifle - Left hand version

Item No.: 000280

1903 JUNIOR

Item No.: 013673

 
1927 Series

1927 Walnut

Item No.: 014348

Item No.: 014669

 Interesting Links:
 
 J. G. ANSCHÜTZ GmbH & Co. KG     Daimlerstr. 12 D- 89079 Ulm/Germany      Fon: (+49) (0)731-4012-0      Fax: (+49) (0)731-4012-700

www.anschuetz-sport.com